18 USC 2257

Xanimu.com není výrobcem (primárním nebo sekundárním) jakéhokoli nebo veškerého obsahu nalezeného na webových stránkách. Pokud jde o záznamy týkající se obsahu nalezeného na tomto webu podle 18 USC 2257, laskavě nasměrujte svou žádost na web, pro který byl obsah vytvořen.

Xanimu.com je web pro sdílení sexuální vačky, který umožňuje obecné prohlížení různých typů obsahu.

Xanimu.com dodržuje následující postupy pro zajištění shody:

Požadujeme, aby všichni uživatelé byli 18 + roky věku pro nahrávání videí.

Uživatelé musí potvrdit, že jsou starší 18 let a potvrdit, že v obsahu uchovávají záznamy o videích a že jsou starší 18 let.

Vymazat seznam skladeb