Podmínky použití

Tato služba, vyhrazená výhradně pro dospělou a varovanou veřejnost, nabízí filmy erotické povahy v souladu s platnými evropskými právními předpisy, které by mohly šokovat určité diváky.

Používáním našich stránek slavnostně prohlašujete, že:

Podle zákonů ve vaší zemi jste právně dospělí a že přístup k této službě povolují zákony vašeho státu. Byli jste předem varováni před pornografickou povahou této služby. Tento web používáte pro personaPro účely, aniž by byla jakkoli zapojena jakákoli soukromá společnost veřejného orgánu, kterou se zavazujete, že tuto stránku nesdělíte nezletilým.

Obsah této webové stránky je určen výhradně pro rekreační účely. Jakýkoli odkaz nebo podobnost nebo odkaz na skutečná jména, obchodní značky, produkty, společnosti, rozlišovací znaky jsou zcela náhodné, nic k označení těchto konkrétních prostředků a používá se výhradně pro potřeby SCRIPT filmu. Názory a názory zde vyjádřené jsou názory konkrétních řečníků a nemusí nutně představovat názory a názory xanimu.com

Vymazat seznam skladeb